Alimenty na dziecko – komu przysługują?

Alimenty na dziecko – komu przysługują?

12 lutego 2018 Wyłączono przez Master Bloger

Słowo „alimenty” dla większości osób związane jest z rozwodem i świadczeniami płaconymi na dzieci. Jednak dotyczy ono każdej osoby, która nie może utrzymać się samodzielnie oraz dotyczy to przede wszystkim najbliższej rodziny osoby ubiegającej się o pieniądze.

Alimentów mogą żądać osoby nie będące w stanie samodzielnie się utrzymać i znajdujące się w niedostatku. Obowiązek zapewnienia świadczeń dotyczy najbliższej rodziny krewnych w linii prostej (rodziców, dziadków, dzieci, wnuków, prawnuków i pradziadków) i rodzeństwa. W sprawie sądowej wyrok podlega wykonaniu w drodze egzekucji. Odpowiednie sumy mogą być ściągnięte przez komornika.

Niedostatek jest rozumiany przez prawo jako brak własnych środków do utrzymania, w tym brak pracy, renty, emerytury czy dochodów z majątku. Skutkiem czego taka osoba nie może zaspokoić podstawowych potrzeb. Nawet jeżeli taki człowiek ma dochody, ale nie pozwalają mu one na samodzielne utrzymanie się, może wnioskować o alimenty. Jednak tylko takie, które mają pomóc w zaspokojeniu podstawowych potrzeb.

Alimenty na dziecko to inna forma świadczeń. Stosowana jest wówczas, gdy jedno z rodziców nie chce bądź z różnych przyczyn nie może opiekować się dzieckiem. Wówczas przekazuje odpowiednio wyznaczoną przez sąd sumę pieniędzy na utrzymanie dla potomka.

Obowiązek płacenia na dziecko trwa do momentu, w którym dziecko, a właściwie osoba już pełnoletnia, może zarobić sama na swoje utrzymanie. Nie jest on związany z pojęciem niedostatku. Alimenty na dziecko mają szczególne cechy i uprawnienia. W przypadku potomka wystarczy udowodnienie potrzeb.

Rodzice więc muszą zapewnić swoim dzieciom utrzymanie do czasu, aż będą one mogły samodzielnie zapewnić sobie byt. W związku z tym nie zawsze jest to moment osiągnięcia przez nie dorosłości. Okres jest uzależniony od sytuacji, w jakiej znajduje się potomek, czyli od czasu zdobycia zawodu i podjęcia pracy. Rodzice mogą uchylić się od obowiązku w przypadku osoby pełnoletniej, jeżeli naraża ich na nadmierny uszczerbek lub jeśli dziecko nie stara się uniezależnić.