Od stycznia Anna Paleczek-Szumlas pełni obowiązki dyrektora Miejskiej Galerii Sztuki. Zastąpiła na stanowisku dyrektora częstochowskiej instytucj...